Jdeme na to s Urwigem - 10. Práce s objekty

Napsal(a) mh.mail . Zveřejněno v Návody

Kromě proměnných nabízí Urwigo nástroje pro práci s jednotlivými objekty. A na ty se zaměříme dnes.

Nejdůležitějšími objekty z hlediska wherigo hry jsou nepochybně předměty a postavy. Jejich definici a význam ve hře jsme si již probírali. Teď se podíváme na to, jak s nimi můžeme dále pracovat.

Přesun

Řekli jsme si, že předmět nebo postava mohou být na začátku umístěny v některé zóně, v inventáři hráče nebo postavy, anebo mohou být tzv. nikde, odkud hru nijak neovlivňují. Toto umístění není neměnné a my je můžeme v průběhu hry libovolně měnit.

K tomu nám poslouží diagramová akce Přesuň. Jakmile ji umístíme do diagramu, musíme určit dva parametry: co budeme přesouvat a kam.

Na levou stranu akce umístíme objekt, který chceme přesouvat. Vybereme si ho samozřejmě ze spodního levého panelu. Použít lze pouze předměty (věci) nebo postavy. Pokud bychom náhodou sem chtěli umístit cokoliv jiného, Urwigo nám to neumožní.

Na pravou stranu akce pak musíme umístit cíl přesunu. Zde máme možností více:

V jednom okamžiku může být předmět nebo postava pouze na jednom z výše uvedených míst. Nic nám ovšem nebrání je v průběhu hry libovolněkrát přesunout tam, kam zrovna potřebujeme. Tak např. postava „Dědek“ z našeho příkladu s Perníkovou chaloupkou bude nejprve umístěn do zóny „Perníková chaloupka“. Pokud později Jeníček s Mařenkou utečou např. do zóny „Les“ a dědek je bude pronásledovat, můžeme ho po nějaké době do této zóny taky přesunout.

Zobrazit detaily objektu

Toto je docela zajímavá akce, která může zjednodušit ovládání hry. Po jejím provedení se na displeji přístroje zobrazí detaily uvedeného objektu. Stejně jako v případě, kdy hráč klepne na příslušný objekt v seznamu.

Pokud chceme hráči hru zpříjemnit, můžeme automaticky zobrazit detaily objektu, na který má zaměřit svoji pozornost. Např. po příchodu hráče do zóny „Mýtina“ můžeme zobrazit detaily předmětu „Perníková chaloupka“, abychom jej upozornili na její existenci. Podobně můžeme zobrazovat detaily zón, postav, úloh. Jakmile hráč potká nějakou postavu, se kterou si má např. promluvit, jakmile je mu zadána úloha, kterou má splnit, je vhodné rovnou zobrazit její detaily. To samozřejmě neplatí v případě, pokud součástí hráčova úkolu je postavu nebo předmět najít, tj. aby si sám všimnul, že je vidí. V takovém případě tuto akci nepoužijeme a necháme hráče, aby sledoval údaje v části Vidíte.

Změna vlastností objektu za běhu

Kromě výše uvedeného můžeme v průběhu hry měnit i některé vlastnosti objektů, které jsme původně při jejich definici nějak nastavili. K tomu slouží akce Nastav, kterou jsme si uvedli minule, ale opakování je matkou moudrosti.

Její použití je jednoduché: na levou stranu akce umístíme z panelu Objekty a vlastnosti požadovanou vlastnost příslušného objektu a na pravou stranu pak její novou hodnotu. Jaké vlastnosti můžeme tímto způsobem měnit?

Ne všechny vlastnosti lze za běhu měnit. Pokud takovou přesuneme na levou stranu akce Nastav, zobrazí se ve spodním panelu chyba „Levý výraz je pouze pro čtení“ a hru nebude možné spustit (ale uložit projekt v Urwigu ano).

 

Pokračování: Jdeme na to s Urwigem - 11. Rozhodování I. (Větvení kódu)

Vytisknout